UZMAN ERBAŞ KANUNU

Kanun Numarası : 3269
Kabul Tarihi : 18.3.1986
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25.3.1986 Sayı : 19058
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa : 154

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını
karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Uzman Erbaş Kanunu’nun tamamını görmek için tıklayın.