SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği’nin tamamını görmek için tıklayın.