TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU

Kanun Numarası: 211

Kabul Tarihi: 04/01/1961

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1961

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10703

A ESASLAR

I – TARİFLER

Madde 1 – (Değişik madde: 18/06/2003 – 4902 S.K./9. md.)

Türk Silahlı Kuvvetleri : Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava Kuvvetleri subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askeri öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilatı gösterilen silahlı Devlet kuvvetidir.

Madde 2 – Askerlik : Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz’olunur.

Asker : Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş ve erler) özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa denir.

İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği’nin tamamını görmek için tıklayın.