İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

Roma 4 Kasım 1950

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık ’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni, bildirinin, açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak ve sağlamayı hedef aldığını, Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir oluşturmak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından biri göz alarak, barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve korunması öncelikle, bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal , diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan temel özgürlüklere derin bağlılıklarını bir kez daha tekrarlayarak, inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası Avrupa devletlerinin sıfatıyla, Evrensel yer alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmaya kararlı olarak, konularda anlaşmışlardır:

Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesinin tamamını indirmek için tıklayın.

KAPAT

Avukat Mehmet Erkan AKKUŞ

   Adana doğumlu olup ilköğretimini Adana’da, lise eğitimini ise Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu’ nda tamamlamıştır. Kara Havacılık Okulu’ ndaki temel eğitimini müteakip uçak helikopter teknisyeni astsubay olarak Malatya’da göreve başlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Malatya’ da, 2004-2013 yılları arasında Ankara’ da değişik birliklerde görev yapmıştır. Atanmış birliğinin dışında geçici görevlendirmelerle hemen hemen tüm yurtta özveri ile çalışmıştır. Askerlik görevi sırasında okumakta olduğu Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden (burslu) 2007 yılında mezun olmuştur. Zorunlu hizmet yükümlüğünün sona ermesini müteakip 02.01.2013 Tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiştir. Profesyonel askerlik hayatında statü hukukuna inat bir çok emsal niteliğinde kararın alınması için mücadele etmiş ve muvaffak olmuştur. Bu kararların bir kaçı sitemizde yargı kararları başlığı altında sunulmuştur.

Avukat Mehmet Erkan AKKUŞ Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Kamu Hukuku dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yuksek lisansını bitirdikten sonra New York Barosu’nda Amerikan Yargı Sistemi hakkına yerinde incelemeler ve araştırmalar yapmış olup American Metropolitan University den “Uluslararası Hukukta Tutuklama” konusunda doktora derecesine sahiptir.Halen Ceza Hukuku Doktora çalışmaları ve Felsefe Lisans eğitimi devam etmektedir.

Av. M. Erkan AKKUŞ Haber Türk ve Hürriyet gazetelerinde konuk yazar olarak, bir haber ajansında ise sürekli yazarlık yapmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hukuk Komisyonu Başkanıdır.

   Çalışmaları:

  • American Metropolitan University den 
    “Uluslararası Hukukta Tutuklama” konusunda doktora

  • Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Askeri Ceza Yargısı Yüksek Lisans Tezi

  • Gelecek Yüzyıl dergisinde sürekli yayımlanan ve hukuki konularda yazılmış olan makaleleri

  • Habertürk ve Milliyet Gazetelerinde yayımlanan makaleleri