ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU

Kanun Numarası : 1602
Kabul Tarihi : 4/7/1972
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/7/1972 Sayı: 14251
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2780

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi:

Madde 1 – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Teşkilat:

Madde 2 – Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Kanunu’nun tamamını görmek için tıklayın.