ASKERİ CEZA KANUNU

Kanun Numarası : 1632
Kabul Tarihi : 22/5/1930
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1930 Sayı : 1520
Yayımladığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 367

BİRİNCİ KISIM
Askeri suçlar ve kabahatler ve cezalar

BİRİNCİ BAP
Esaslar

Askeri cürüm ve kabahat :
Madde 1 – Türk Ceza Kanununa göre cürümler ve cezalar hakkında umumi suretle cari olan esaslar bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cürümler ve cezalar hakkında da tatbik olunur.
1 – Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalariyle cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir.

Askeri Ceza Kanunu’nun tamamını görmek için tıklayın.