ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

Kanun Numarası : 353
Kabul Tarihi : 25/10/1963
Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 2123

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş:
Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 21/1/1981 – 2376/1 md.) Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; kolordu, ordu, (deniz ve havada eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay aşkanlığı nezdinde Milli Savunma Bakanlığınca kurulur.Kuvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif veya Genelkurmay Başkanlığının, doğrudan doğruya göstereceği lüzum üzerine, diğer kıta komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri nezdinde de Milli Savunma Bakanlığınca askeri mahkeme kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Bir garnizonda aynı Kuvvetten nezdinde askeri mahkeme kurulması gereken birden fazla kıta komutanlığı bulunursa Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği bir kıta komutanlığı nezdinde Milli Savunma Bakanlığınca yeteri kadar askeri mahkeme kurulması ile yetinilebilir. Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddeleri ile 148 inci maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçları işliyenlerin yargılanmaları Milli Savunma Bakanlığının önceden tesbit ve Resmi Gazete ile yayınlayacağı askeri mahkemelerde yapılır.

353 Sayılı Kanun’un tamamını indirmek için tıklayın.

KAPAT

Avukat Mehmet Erkan AKKUŞ

   Adana doğumlu olup ilköğretimini Adana’da, lise eğitimini ise Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu’ nda tamamlamıştır. Kara Havacılık Okulu’ ndaki temel eğitimini müteakip uçak helikopter teknisyeni astsubay olarak Malatya’da göreve başlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Malatya’ da, 2004-2013 yılları arasında Ankara’ da değişik birliklerde görev yapmıştır. Atanmış birliğinin dışında geçici görevlendirmelerle hemen hemen tüm yurtta özveri ile çalışmıştır. Askerlik görevi sırasında okumakta olduğu Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden (burslu) 2007 yılında mezun olmuştur. Zorunlu hizmet yükümlüğünün sona ermesini müteakip 02.01.2013 Tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiştir. Profesyonel askerlik hayatında statü hukukuna inat bir çok emsal niteliğinde kararın alınması için mücadele etmiş ve muvaffak olmuştur. Bu kararların bir kaçı sitemizde yargı kararları başlığı altında sunulmuştur.

Avukat Mehmet Erkan AKKUŞ Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Kamu Hukuku dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yuksek lisansını bitirdikten sonra New York Barosu’nda Amerikan Yargı Sistemi hakkına yerinde incelemeler ve araştırmalar yapmış olup American Metropolitan University den “Uluslararası Hukukta Tutuklama” konusunda doktora derecesine sahiptir.Halen Ceza Hukuku Doktora çalışmaları ve Felsefe Lisans eğitimi devam etmektedir.

Av. M. Erkan AKKUŞ Haber Türk ve Hürriyet gazetelerinde konuk yazar olarak, bir haber ajansında ise sürekli yazarlık yapmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hukuk Komisyonu Başkanıdır.

   Çalışmaları:

  • American Metropolitan University den 
    “Uluslararası Hukukta Tutuklama” konusunda doktora

  • Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Askeri Ceza Yargısı Yüksek Lisans Tezi

  • Gelecek Yüzyıl dergisinde sürekli yayımlanan ve hukuki konularda yazılmış olan makaleleri

  • Habertürk ve Milliyet Gazetelerinde yayımlanan makaleleri