HAKKIMIZDA
Vekaletname Bilgileri

Noterden vekaletname hazırlattırılırken dikkat edilmesi gereken konular:

1- Şirkete ait Vekaletname : Şirket adına çıkartılacak vekaletnameler için "Şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten" ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için tarafımıza yetki vermiş olursunuz, sonrasında tekrardan vekaletname çıkartmakla uğraşmadığınız gibi gereksiz ücret ödemekten de kurtulmuş olursunuz.

2- Boşanma Ve Tanıma Tenfiz Davası için Vekaletname : Vekaletnamenin boşanma ya da tanıma tenfiz davası için hazırlanması gerektiği notere mutlaka söylenmelidir. Noterde 2 fotoğraf ve kimlik ya da ehliyetiniz hazır bulunmalıdır.

3- Çıkarılacak vekaletnameye mutlaka ahzu kabz yetkisi eklenmelidir. Ahzu kabz yetkisi vekilin avukata duyduğu güveni ve saygıyı gösterir!