ŞEHİT , GAZİ, TRAFİK VE İŞ KAZASI MAĞDURLARI
Şehit ve Gazi Hakları

Bu bölümde yer alan haklar ile ilgili açıklamalar bilgilendirme amacıyla, ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Hak sahipliği; şahadet/maluliyet olayının hangi kanun kapsamında gerçekleştiğine ve hakları belirleyen mevzuata göre değişiklik gösterdiğinden, bu konuda yapılacak değerlendirmelerde burada sunulan metinler yerine ilgili mevzuat hükümlerine başvurulacaktır.

Bu metinde belirtilen hakların kullanım sürecinde başvurulacak kurum/kuruluşlar, başvuru süreleri, başvuru için gerekli belgeler vb. hususlar, hakkın kullandırılmasından sorumlu kamu kurum/kuruluşu nezdinde teyit edilmelidir.

1. ŞEHİT VÂRİSLERİ İLE MALUL GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2. MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR