KANUNLAR VE MEVZUAT
Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi

İnsan Hakları ve Temel
Özgürlüklerin Korunmasına
İlişkin Sözleşme

Roma 4 Kasım 1950


Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık ’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni, bildirinin, açıkladığı hakların evrensel ve etkin olarak  ve  sağlamayı hedef aldığını, Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir  oluşturmak olduğunu ve insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin bu amaca ulaşma yollarından biri  göz  alarak, barış ve adaletin asıl temelini oluşturan ve korunması öncelikle, bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal , diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir  ve ortaklaşa saygı esasına bağlı olan  temel özgürlüklere derin bağlılıklarını bir kez daha tekrarlayarak, inancı taşıyan ve siyasal gelenekler, idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak bir mirası  Avrupa devletlerinin  sıfatıyla, Evrensel  yer alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları atmaya kararlı olarak,  konularda anlaşmışlardır:

 

Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesinin tamamını indirmek için tıklayın.