KANUNLAR VE MEVZUAT
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU


Kanun No. 4752
Kabul Tarihi : 11.4.2002


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, Türk Silâhlı Kuvvetleri astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemektir.


Kapsam
MADDE 2. – Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

 

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'nun tamamını görmek için tıklayın.