KANUNLAR VE MEVZUAT
Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Kanunu

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU

Kanun Numarası : 1602 
Kabul Tarihi : 4/7/1972 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/7/1972 Sayı: 14251 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2780 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi:

Madde 1 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Teşkilat:

Madde 2 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

 

Askeri Yüksek İdari Mahkemesi Kanunu'nun tamamını görmek için tıklayın.