AKKUŞ HUKUK

AKKUŞ HUKUK BÜROSU
Ankara'da kurulan Akkuş Hukuk Büromuz, başta Türkiye olmak üzere uluslararası düzeydeki gelişmeleri yakından takip ederek; hukukun her alanında çıkabilecek ihtilaflar bakımından müvekkillerinin amaçlarına uygun, hızlı ve etkin çözümler sunma politikasını benimsemiştir.
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde destek alanların uğradıkları zarardır. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür. Hak sahipleri, bu maddi tazminat davası ile birlikte aynı dava içinde manevi tazminat davası da açabilirler. Söz konusu tazminatın amacı, ölenin yaşarken destek verdiği kişilerin hayatlarını aynen sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik bağlarına ölümden önceki gibi devam edebilmelerinin sağlanmasıdır.
trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı
Kazaya uğrayanın ölmesi durumunda ölen şahsın yakınları da tazminat isteyebilecektir. Bu destekten yoksun kalan kişilerin varlıklı olmaları, haksız eylemin yol açtığı zarar ile nedensellik bağı kurulamayacak olan (sosyal güvenlik kurumlarından bağlanan aylıklar, ... Hak sahipleri, bu maddi tazminat davası ile birlikte aynı dava içinde manevi tazminat davası da açabilirler. Söz konusu tazminatın amacı, ölenin yaşarken destek verdiği kişilerin hayatlarını aynen sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik bağlarına ölümden önceki gibi devam edebilmelerinin sağlanmasıdır.
iş kazası efor kaybı tazminatı
Hukuka aykırı bir olay veya haksız eylem sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin iyileşemeyip yaşam boyu sakat kalması durumuna., İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Yasalarında "sürekli işgöremezlik", uygulamada ve Yargıtay kararlarında "beden gücü kaybı" veya "çalışma gücü kaybı" ya da ... Hak sahipleri, bu maddi tazminat davası ile birlikte aynı dava içinde manevi tazminat davası da açabilirler. Söz konusu tazminatın amacı, ölenin yaşarken destek verdiği kişilerin hayatlarını aynen sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik bağlarına ölümden önceki gibi devam edebilmelerinin sağlanmasıdır.
şehit yakınları maddi manevi tazminat
Nakdî Tazminat, konuya ilişkin Kanunlarda belirtilen görevler dolayısı ile ölenlerin varislerine, sakat kalan veya yaralanan personelin ise kendilerine herhangi bir adli karar gerektirmeden yetkili komisyonlarca idarece karar alınarak yapılan Nakdî ödemedir.
CEZA HUKUKU
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü, Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği, Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler, Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler, Acil hukuki yardımın gerekli olduğu hallerde temsil ve anında müdahale Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.
SPOR HUKUKU
“Spor, başta uluslararası olimpiyat komitesi, ulusal olimpiyat komiteleri, uluslararası federasyonlar ve bunların oluşturduğu bölgesel ve kıtasal konfederasyon ve birliklerin yönlendirdiği, kurallara bağladığı, gereğinde yargıladığı bir sosyal olgu olmaktan öteye geçmiş, Devletler üstü örgütlerin de ilgi ve karar alanlarına girmiştir”….. “Bütün bu ulusal ve uluslararası örgütler ile Devletler üstü otoriteye sahip … kuruluşların faaliyetleri, oluşumunu 1930’lardan beri hissettirip son otuz yıldır ciddi şekilde şekillenen yeni bir hukuk disiplini, SPOR HUKUKU’nu yaratmıştır.”
SÖZLEŞMELER HUKUKU
İki tarafın haklarını savunmak ve meydana gelebilecek her türlü sorunda bu haklar üzerinden çözüm üretebilecek yasalara ihtiyacımız vardır. Bu iş dünyasında ya da gündelik hayatımızda karşımıza çıkabiliyor ve elimizdeki yazılı belge ile birlikte sözleşmeler hukuku çerçevesinde hak sahibi olabiliyoruz. Bu tür durumlarda her iki tarafın da sahip olduğu hakları bilmesinde fayda vardır.
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İş hukukunu işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür. İş hukukunun kapsamına, başkasına bağımlı olarak veyahut başkasının kuruluşuna/organizasyonuna girerek yapılan iş nedeniyle ortaya çıkan hususlar girmektedir. Ancak iş hukukunun kapsamının belirlenmesinde bağımlılık unsuru tek kıstas değildir. İkinci kıstas, iş akdidir. İş hukukun uygulama alanından bahsedebilmek için çalışan işçilerle onları çalıştıran işverenler arasında bir iş (hizmet) akdi bulunmalıdır. Üçüncü kıstas ise devlettir.
ENERJİ HUKUKU
Akkuş Hukuk Bürosu olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların yanı sıra, mühendis, müteahhit ve proje geliştirici firmalara enerji piyasasına katılım, özelleştirmeler, işletme hakkı devir sözleşmeleri, EPC Kontratlar, leasing sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, bağlantı anlaşmaları, elektrik satış anlaşmaları, doğalgaz satış sözleşmeleri gibi pek çok konularda enerji hukuku ve farklı hukuk disiplinleriyle ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Av. Mehmet Erkan AKKUŞ

Avukat Mehmet Erkan AKKUŞ Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Kamu Hukuku dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve halen Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hukuk Komisyonu Başkanıdır.

ankara avukat
akkuş hukuk
AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru hakkı, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 45. maddesi ila 51. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Aynı yasanın 76. maddesinde; bireysel başvuru hakkı ile ilgili yapılan düzenlemenin 23/09/2012 tarihinde ...

Destekten Yoksun
Kalma Tazminatı

Tazminatın Niteliği: Bir insanın ölümü hukukî anlamda bir zarar olmamakla beraber, bu yüzden yine de bazı zararlar meydana gelmiş olabilir. İşte BK. 45/11'nin öngörmüş olduğu hal, ölüm sonucu vukua gelen bir kısım zararların tazminini hükme bağlamaktadır. Bu hükme

trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı

Kazaya uğrayanın ölmesi durumunda ölen şahsın yakınları da tazminat isteyebilecektir. Bu destekten yoksun kalan kişilerin varlıklı olmaları, haksız eylemin yol açtığı zarar ile nedensellik bağı kurulamayacak olan (sosyal güvenlik kurumlarından ...

iş kazası
efor kaybı tazminatı

Hukuka aykırı bir olay veya haksız eylem sonucu bedensel zarara uğrayan kişinin iyileşemeyip yaşam boyu sakat kalması durumuna., İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Yasalarında "sürekli işgöremezlik", uygulamada ve Yargıtay kararlarında ...

İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku

İş hukukunu işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür. İş hukukunun kapsamına, başkasına bağımlı olarak veyahut başkasının kuruluşuna/organizasyonuna girerek yapılan iş nedeniyle ortaya çıkan...

şehit yakınları maddi manevi tazminat

Nakdî Tazminat, konuya ilişkin Kanunlarda belirtilen görevler dolayısı ile ölenlerin varislerine, sakat kalan veya yaralanan personelin ise kendilerine herhangi bir adli karar gerektirmeden yetkili komisyonlarca idarece karar alınarak yapılan Nakdî ödemedir.

Ceza
Hukuku

Hukuk büromuz Ceza Hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır: • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku

İcra
İflas Hukuku

Büromuzda yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır.Uzman kadromuz tarafından,

Ticaret ve Şirketler
Hukuku

İnsanların ekonomik sahadaki faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu bugün için hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak nitelendirilmektedir. Toplumsal olarak gerçek kişilerin gelir kaynaklarının büyük çoğunluğunun ticari faaliyetlerden ...

Gayrimenkul ve İnşaat
Hukuku

Arsa sahibi ile müteahhit arasında akdedilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa ederek, bir bina meydana getirmeyi taahhüt ...

İdare Hukuku


İdare fonksiyonel ve organik anlamda olmak üzere ikiye ayrılır. · Fonksiyonel anlamda idare, yürütmenin, yasama ve yargı fonksiyonları ile devletin ve toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü tüm kamusal faaliyetlerdir. ·

Sözleşmeler ,Hukuku


İnsanoğlu en eski çağlardan beri çevresindekilerle ilişki halindedir. Özellikle yerleşik hayata geçiş ile birlikte kişiler arasındaki ilişkilerin hukuki bir zemine oturtularak düzenlenmesi önem kazanmaya başlamıştır. İşte sözleşmeler hukuku böyle bir ...

Spor Hukuku


Spor hukuku dar veya geniş anlamda tanımlanabilir. Dar anlamda spor hukuku, sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, spor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlar. Geniş anlamda spor hukuku ise her zaman ...

Enerji Hukuku


Akkuş Hukuk Bürosu olarak, enerji hukuku konularında birlikte çalıştığımız müvekkillerimizin yalnızca teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik hayatta da işlerliği bulunan çözümler arıyor olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, uygulanabilir ...

Miras Hukuku


Miras hukuku paylaşım, ölüm olayı ile birlikte ortaya çıkıyor. Bu durumda ister kanundan doğmuş olsun, isterse ölüme bağlı tasarruf şeklinde olmuş olsun, ortada bir miras payı bulunduğunda miras paylaşımı devreye giriyor. Miras bırakan ölmedikçe ...

Bize Sorun

0
2018 Yılında Baktığımız Dava Sayısı
0
Toplamda Baktığımız Dava Sayısı
KAPAT
1
Merhabalar. Her türlü sorununuz için ve randevu için bize yazabilirsiniz.
Powered by